Vitsemaker. Fæl til å skrøne offentlig. Engasjert. Gjennomført alvorlig innerst inne. Politisk rød kristen reformistisk sosialdemokrat.

Nesodden, Republikken Ernia
Joined March 2009