Högskolan i Halmstad leder projektet Industri 4.0, som är ett samarbete mellan flera lärosäten och industrin i syfte att rusta industrin för den digitala omställningen. Nu får projektet ytterligare 30 miljoner kronor från Vinnova bit.ly/3pzJDNA

Dec 29, 2021 · 11:23 AM UTC

1
3
3