News, information, updates & chat from Monmouthshire County Council

Monmouthshire
Joined May 2009
BUDGET PROPOSALS 2022-23 ANNOUNCED. This year’s budget consultation has been launched. Visit bit.ly/3fKg06p to read about the proposals, feedback via the survey and register to join our livestream event.
SUPPORT FOR BUSINESSES - Hospitality & leisure businesses New top-up Economic Resilience Fund (ERF). Eligible businesses can apply for £2,500 – £25,000 (depending on no. of employee/business size). Apply from 17/1/22 via @_businesswales Link will be on monmouthshire.gov.uk/busines…
Gwnewch gais o 17/1/22 drwy Fusnes Cymru. Darperir dolen hefyd ar bit.ly/3FwCdQc
Monmouthshire retweeted
An important day for education and the Welsh language today in @MonmouthshireCC Cabinet have agreed the next stage of the process to create a 3-19 school in Abergavenny and have approved the Welsh in Education Strategic Plan that will grow our provision over the next 10 years.
1
6
26
Monmouthshire retweeted
Local Government never stops-M’shire Cabinet today 👉launched 2022/23 budget consultation 👉moved forward with new build 3-19 school for Abergavenny 👉master-plan agreement for Usk & Woodside 👉approved Welsh Education Strategic Plan setting out new primary & secondary provision
4
14
Bydd yn noswaith oer heno, ac mae cerbydau graeanu yn mynd o amgylch pob llwybr a drefnwyd 🥶👇
1
It's going to be a cold night - gritters are out and about on all our scheduled routes 🥶👇
2
Monmouthshire retweeted
Monmouth joins Abergavenny as the next community to join our ultrafast network, seeing an investment of £5 million into the town. @SaraLlanover @LifeinMon @MonmouthshireCC @visit_Mon @connect_Mon @MonChamber #Monmouth ogi.wales/press_release/ogi-…
3
3
2
7
Show this thread
Monmouthshire retweeted
Fantastic news! Investment in our local infrastructure has never been more important, and it's great to see @OgiWales making progress for our communities @MonmouthshireCC
Replying to @OgiWales
Monmouth joins Abergavenny as the next community to join our ultrafast network, seeing an investment of £5 million into the town. @SaraLlanover @LifeinMon @MonmouthshireCC @visit_Mon @connect_Mon @MonChamber #Monmouth ogi.wales/press_release/ogi-…
Show this thread
4
5
MAE SESIWN BRIFFIO YMGEISWYR YN CAEL EI CHYNNAL HEDDIW (19/01) AM 18.30. Byddem wrth ein bodd yn clywed gan bobl sydd yn dymuno cymryd rhan yn yr etholiad ym mis Mai 2022. Tagiwch a rhannwch gydag unrhyw un sydd â diddordeb 📣👇
A CANDIDATE BRIEFING SESSION IS BEING HELD TODAY (19/01) AT 18.30. We'd love to speak to people who are interested in standing for election in May 2022. Please tag and share with anyone who might be interested 📣👇
CYHOEDDI’R CYNIGION AR GYFER CYLLIDEB 2022-23. Mae’r ymgynghoriad ar gyfer y gyllideb eleni wedi ei lansio. Ewch i bit.ly/3fCBcv9 er mwyn darllen ein cynigion, gan roi adborth drwy gyfrwng yr arolwg a chofrestru i ymuno gyda’n digwyddiad ffrydio byw.
Cofiwch barhau i adrodd am eich canlyniad bob tro y byddwch yn cymryd prawf llif ochrol cyflym COVID-19 – positif, negyddol neu ddi-rym. Mae’n ffordd wych o helpu’r GIG i leihau lledaeniad y firws. Rhowch wybod yma 👇 neu ffoniwch 119. gov.uk/report-covid19-result
Remember to keep reporting your result each time you take a rapid lateral flow COVID-19 test – positive, negative or void. It’s a great way to help the NHS reduce the spread of the virus. Report it here 👇 or call 119. gov.uk/report-covid19-result
Residents are being invited to have their say on proposals for improvements to the local walking and cycling network between Caldicot, Portskewett and Caerwent/Crick. READ MORE: bit.ly/3FAFCgM
5
1
4
Gwahoddir trigolion i ddweud eu dweud ar gynigion i wella’r rhwydwaith cerdded a beicio lleol rhwng Cil-y-coed, Porth Sgiwed a Chaerwent/Crug. bit.ly/3FAFCgM
1
Os nad oes gennych symptomau COVID a’ch bod yn derbyn canlyniad prawf llif unffordd positif, nid oes angen i chi gymryd prawf PCR dilynol mwyach. Dylech gofnodi canlyniad eich prawf ar-lein neu trwy ffonio 119 ac ynysu am o leiaf 7 diwrnod. Diolch am helpu i #DaliDdysgu
39
If you don’t have COVID symptoms and receive a positive lateral flow test result, you no longer need a follow-up PCR test. You should report your test result online or by calling 119 and isolate for at least 7 days. Thank you for helping to #KeepWalesLearning
60
Please see information below regarding a temporary closure of Caldicot Hub 👇 @MonHubs
2
1