"Innvandrerrådet skal fremme forståelse og kontakt mellom minoritetsspråklige og det offentlige ved å være et forum for diskusjon av problemstillinger som etniske minoriteter møter. På den måten kan rådet forebygge diskriminering og fremme etnisk... piped.kavin.rocks/6eghTn9hsi8

1:10 PM · Oct 28, 2019

0
0
0
1