Seks dager til valglokalene stenger! Med oss får folk med de laveste inntektene de største skattelettene, mens de med mest må bidra litt mer. Stem MDG for omfordeling over skatteseddelen. #stemMDG

Sep 7, 2021 · 10:00 AM UTC

1
9
40