Fire dager til valglokalene stenger! Vi vil ta Norge fra versting til ledestjerne i klimakampen. For klimaets skyld skal vi redusere norske klimagassutslipp med 80 prosent innen 2030. Vi vil eksportere klimaløsninger og samarbeide med resten av verden. Stem MDG for klimaansvar!🌎

10:00 AM · Sep 9, 2021

1
5
0
29