Vi har fremmet forslag i Stortinget om: 🟢 Mer penger til energisparingstiltak for de som trenger det mest: Dde som lever på lave inntekter og i kommunalboliger. 🟢 At studenter skal få økt stipend i november og desember for å dekke økte utgifter til strøm. Hør @RauandIsmail👇

Nov 10, 2021 · 7:50 AM UTC

6
9
1
72
2,592
Slutt å hause opp problemene med strømprisen, fattigfolk sitter og fryser fordi de tror at det er dyrt. Strømutgifter må ses i lengre perspektiv.
2
Visste ikke at DDE lever på lav inntekt