Comença la part decisòria/executiva. Les iniciatives que necessiten un acord majoritari es voten i els grups municipals les aproven o les rebutgen. Segueix-ho en directe a: 📺 beteve.cat 📺 ajuntament.barcelona.cat
1
El #PleBCN aprova per unanimitat el Pla d'acció sobre drogues de Barcelona 2021-2024.
🆕 Nou Pla d'acció sobre drogues i addiccions de Barcelona per prevenir i reduir el consum de substàncies psicoactives i les addiccions que comporten. 📝 És fruit d'un treball entre institucions, entitats, professionals i persones usuàries i està liderat per @salutpublicabcn.
Show this thread
1
A votació la constitució de la Fundació Manifesta 15 Barcelona per poder dur a terme el 2024 la biennal itinerant europea, una plataforma de diàleg entre l'art i la societat.
1
1
S'aprova la proposta. Votacions: ✅ ERC, BComú, PSC. ❌ - ⚪️ J×Cat, Cs, PP, BCN Canvi, regidora no adscrita.
Replying to @bcn_ajuntament
A votació la constitució de la Fundació Manifesta 15 Barcelona per poder dur a terme el 2024 la biennal itinerant europea, una plataforma de diàleg entre l'art i la societat.
Show this thread
1
1
El #PleBCN resol les al·legacions presentades a l'aprovació definitiva de l'operador econòmic Foment de Ciutat, SA, per a la prestació de serveis odontològics municipals.
1
1
Votacions: ✅ BComú, PSC. ❌ Cs, PP, BCN Canvi, regidora no adscrita. ⚪️ ERC, J×Cat.
Replying to @bcn_ajuntament
El #PleBCN resol les al·legacions presentades a l'aprovació definitiva de l'operador econòmic Foment de Ciutat, SA, per a la prestació de serveis odontològics municipals.
Show this thread
1
S'aprova, amb el vot favorable de tots els grups municipals, autoritzar Mercabarna a formalitzar una operació de finançament a llarg termini, per un import màxim global de 35 milions d'euros. #PleBCN
1
El #PleBCN aprova definitivament la modificació de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona i de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador. Votació ✅ ERC, BComú, PSC, BCN Canvi, regidora no adscrita. ❌ - ⚪️ J×Cat, Cs, PP.
1
El #PleBCN aprova amb el vot favorable de tots els grups municipals incorporar al Catàleg d'arbres d'interès local quaranta exemplars d'arbres perquè siguin protegits i conservats.
1
S'prova provisionalment amb el vot favorable de tots els grups municipals la modificació del PGM per a la implantació d'un centre de recerca biomèdica al carrer d'Isaac Newton. #PleBCN
1
🔛 Al #PleBCN, comença la part d'impuls i control. 🗣️ Cada grup municipal presenta una proposta, que la resta de grups han de votar. Segueix-ho en directe a: 📺 beteve.cat 📺 ajuntament.barcelona.cat

Nov 26, 2021 · 10:53 AM UTC

1
🎙️ ERC demana que s'elabori un informe sobre la càrrega turística de la ciutat, i el nombre de visitants i pernoctacions que pot assumir, i que es presenti un balanç del Pla estratègic de turisme 2016-2020. #PleBCN
1
1
1
1
El #PleBCN aprova la proposta amb les votacions següents: ✅ ERC, BComú, PSC. ❌ Cs. ⚪️ J×Cat, PP, BCN Canvi, regidora no adscrita.
Replying to @bcn_ajuntament
🎙️ ERC demana que s'elabori un informe sobre la càrrega turística de la ciutat, i el nombre de visitants i pernoctacions que pot assumir, i que es presenti un balanç del Pla estratègic de turisme 2016-2020. #PleBCN
Show this thread
1
J×Cat insta el Govern municipal a presentar una auditoria del grau de compliment de les iniciatives presentades per l'oposició i aprovades en #ComissionsBCN i al #PleBCN i a complir els acords que s'hi han adoptat.
1
1
El #PleBCN aprova la proposta amb les votacions següents: ✅ ERC, J×Cat, Cs, PP, BCN Canvi, regidora no adscrita. ❌ - ⚪️ BComú, PSC.
Replying to @bcn_ajuntament
J×Cat insta el Govern municipal a presentar una auditoria del grau de compliment de les iniciatives presentades per l'oposició i aprovades en #ComissionsBCN i al #PleBCN i a complir els acords que s'hi han adoptat.
Show this thread
1
2
🎙️ Cs reclama al #PleBCN que la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal mantingui les bonificacions a les transmissions per causa de mort de l'habitatge habitual i de locals professionals, així com suprimir aquest tribut en tots els casos amb venda a pèrdues.
1
1
El #PleBCN rebutja la proposta amb les votacions següents: ✅ Cs, PP, BCN Canvi, regidora no adscrita. ❌ ERC. ⚪️ BComú, PSC, J×Cat.
Replying to @bcn_ajuntament
🎙️ Cs reclama al #PleBCN que la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal mantingui les bonificacions a les transmissions per causa de mort de l'habitatge habitual i de locals professionals, així com suprimir aquest tribut en tots els casos amb venda a pèrdues.
Show this thread
1
1
🎙️ La proposició del PP al #PleBCN insta el Govern municipal a convocar, en un termini de sis mesos, els grups municipals de l'oposició per treballar la reforma de l'Ordenança de mesures per garantir la convivència a l'espai públic.
2
1
La proposta s'aprova amb el vot favorable de tots els grups i de la regidora no adscrita.
Replying to @bcn_ajuntament
🎙️ La proposició del PP al #PleBCN insta el Govern municipal a convocar, en un termini de sis mesos, els grups municipals de l'oposició per treballar la reforma de l'Ordenança de mesures per garantir la convivència a l'espai públic.
Show this thread
1
1
BCN Canvi demana començar els treballs necessaris per aprovar una ordenança de llars compartides. #PleBCN
1
1
El #PleBCN aprova la proposta amb les votacions següents: ✅ PSC, J×Cat, Cs, PP, BCN Canvi, regidora no adscrita. ❌ ERC, BComú.
Replying to @bcn_ajuntament
BCN Canvi demana començar els treballs necessaris per aprovar una ordenança de llars compartides. #PleBCN
Show this thread
1
2
1