Hur ska it-kompetensen i Kronobergs län säkras på lång sikt? Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic ska i ett nytt, EU-finansierat projekt analysera behoven av digital spetskompetens hos små och medelstora företag. #lnuresearch #linneuni #scicomm lnu.se/mot-linneuniversitete…

9:11 AM · Sep 1, 2021

0
0
0
1