Piratpartiet aksepterer ikke dette angrepet på åpenhet i politikken og grobunn for korrupsjon, og ser derfor dessverre nødvendigheten av å politianmelde Frp. Vi kan ikke akseptere tilstander der politiske partier tillater seg å bryte lovens bokstav eller ånd. #valg2021
4
22
1
53
Kan noen peke meg i riktig rettning for å lære mer om denne saken?
1
0
0
0
Vi antar at det vil komme oppdateringer i media. Frp må svare på tiltalen. Vi mener at Frp forsøker å omgå det åpne regelverket for partifinansiering, og at dette må håndteres før det blir verre.

8:30 AM · Aug 22, 2021

0
0
0
3