En pirat på tinget er en ombudsperson for innsyn og åpenhet for å kaste lys på regelverk og tolkninger som må endres og forenkles. Åpenhet skaper tillit og forebygger korrupsjon. #valg2021 #norge #noreg #PiraterPåTinget

12:16 PM · Sep 8, 2021

0
8
1
12