Filter
Exclude
Time range
-
Near
STEM PIRAT HVIS DU OGSÅ ER TRØTT PÅ DETTE OVERVÅKINGSSAMFUNNET OG LIKSOM-DEMOKRATIET. Vi trenger #PiraterPåTinget som tørr å stå opp mot korrupsjon, og som står opp for demokratiet og ytringsfriheten vår mange tar for gitt. #valg2021 #nrkvalg #stempir #personvern @pirnorge
0
0
0
0
En pirat på tinget er en ombudsperson for innsyn og åpenhet for å kaste lys på regelverk og tolkninger som må endres og forenkles. Åpenhet skaper tillit og forebygger korrupsjon. #valg2021 #norge #noreg #PiraterPåTinget
0
8
1
12
Det hadde vært ryddig av skolene å informere om at vi ikke får lov til å stille. På skolevalget i 2017 fikk vi 4,2 % av stemmene, og et "mandat" på Tinget. #StemPirat #PiraterPåTinget
1
1
0
2
Det hadde vært ryddig av skolene å informere om at vi ikke får lov til å stille. På skolevalget i 2017 fikk vi 4,2 % av stemmene, og et "mandat" på Tinget. #StemPirat #PiraterPåTinget
0
0
0
0