Filter
Exclude
Time range
-
Near
#Tvedestrand: E18 - flere meldinger om en person som går på vegskulder med bensinkanne. Politiet i kontakt med aktuell person. Gått tom for bensin. Politiet kjører vedk til bilen slik at han kommer videre. TIL OBS.
4
#E18 ved Songedumpa i #Tvedestrand meldes det om mye is i vegbanen. @VTS_sor er varslet, melder @politiagder #sørtrafikk
1
#Tvedestrand, E 18 v/Songedumpa, melding om mye is i vegbanen. VTS varslet.
4
#Tvedestrand Kl 1430 Melding om trafikkuhell på Langgangsveien rett ved der denne går under E18. En bil har kjørt av veien og kjørt ned en stolpe. Uklart skadeomfang. VTS varslet og nødetatene på vei. Oppdateres.
3
4
Show this thread
#Tvedestrand: Politiet har mottatt flere meldinger om en løs hest, sist observert på vei mot bensinstasjonen på Grenstøl. Politiet er på vei til stedet.
1
3
Show this thread
#Tvedestrand kl. 1642: Bil som har mistet hjulet på E18 i østgående retning like etter avkjørsel til Tvedestrand. Politiet er på vei til stedet for å bistå.
1
5
Show this thread
Kl 1833 #tvedestrand Politipatrulje stanser en beruset mannlig bilfører. Han beskrives som kraftig beruset.
7
#Tvedestrand, politipatrulje har sammen med brannvesenet undersøkt en lagerhall hvor deler av taket har kollapset pga tung snø. Ingen skade på personer. Politiet oppretter sak.
3
#Tvedestrand. FV421 ved Haslestadsletta. Politiet kontrollert bilfører som benyttet håndholdt mobiltelefon under kjøring. Fører har ved dette samlet sett oversteget grense for maksimalt antall prikker. Forholdet anmeldes og det er er besluttet midlertidig beslag i førerkort.
1
1
15
#Tvedestrand. Brannvesenet rykker ut til Grønlandsveien på pipebrann
1
3
Show this thread
#Tvedestrand Kl 1700 Savner du en schäfer? En slik er tatt hånd om i området Risøy Folkehøyskole. Ring politiet på 02800 om du kjenner til den.
1
4
#Tvedestrand, Brannvesenet rykker ut på ABA, Lyngmyrveien
1
2
Show this thread
#Tvedestrand, kl. 1501, bil har fått stans i Østeråtunellen vestgående retning. Mulig problemer med et dekk. Politiet på vei for å bistå
1
3
#Tvedestrand. Bilen var fjernet da politiet ankom.
2
#Tvedestrand Brannvesenet rykker ut på aba til Holtsveien
1
1
Show this thread
#Tvedestrand Kl. 12:15 Brannvesenet rykker ut på trafikkulykke på E18 ved Songe
1
3
Show this thread
#Tvedestrand: Politiet har vært på privat adresse hvor det er utøvd vold. Politiet oppretter sak og den ene parten overnatter annet sted.
5
#Tvedestrand. Brannvesenet rykker ut på oba til Lyngør.
1
4
Show this thread